15 feb, 2024

Kaasmarkt Brugge en Milcobel schenken 4.000 euro aan vzw Integraal

Naar goede traditie heeft het bestuur van de vzw Brugge Kaasmarkt, als afsluiter van de Kaasmarkt 2023, ervoor gekozen om een maatschappelijk relevant GOED DOEL in de Brugse regio te ondersteunen.
We schenken een cheque van 2.000 euro aan Welzijnsschakel vzw Integraal. Ook onze hoofdsponsor MILCOBEL schenkt het zelfde bedrag. Vanavond werd dus 4.000 euro overhandigd aan deze Brugse vzw.
Integraal wil kinderen, jongeren, volwassenen ‘meer kansen’ bieden en zo (kans)armoede voorkomen en bestrijden. 230 actieve vrijwilligers zetten zich dag na dag in voor één of meerdere projecten binnen Integraal. Zij vormen schakels met de (kans)armen en geven hen tijd en vertrouwen.

Trackback URL: https://www.kaasmarktbrugge.be/2024/02/15/kaasmarkt-brugge-en-milcobel-schenken-4-000-euro-aan-vzw-integraal/trackback/